ความเป็นเลิศในการอบรมเลี้ยงดู

Posted by ballthai on 05:51 AM, 25-Dec-15

sboclub24.netสร้างความเป็นเลิศในการเลี้ยงดูต้องมีพื้นฐานความรู้ และทักษะในด้านของการเป็นพ่อแม่มีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานการเลี้ยงดูความต้องการทักษะพิเศษและความสามารถในการดูแลประชาชนจากวัยเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่พวกเขาสามารถเป็นแบบจำลองของตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นหลัก และทำให้คุณเป็นแบบพ่อแม่ได้ดีไม่ตกจากสวรรค์ และซึ่งเขามิได้ไปโรงเรียนพิเศษสอนในการอบรมเลี้ยงดูแต่พวกเขาเป็นบุคคล ที่เอาเวลาของพวกเขาที่จะสร้างที่อยู่อาศัยของพวกเขาและชีวิตของเด็กของพวกเขา พวกเขาเป็นผู้ที่เข้าใจหลักการของการอบรมเลี้ยงดูและทำงานต่ออย่างจริงจังและตามกับอัตราต่อรองนี่ไม่ใช่แค่การแสดงของการให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูก แต่ศิลปะของมั่นใจว่าเด็กเหล่านั้นกลายเป็นรับผิดชอบในสังคม และตอบสนองวัตถุประสงค์ของพวกเขาในชีวิตในสังคมของเราในวันนี้ เราได้ของบิดาและมารดาที่มีหลักความรับผิดชอบคือ ให้กำเนิด และขอให้พระเจ้าหรือรัฐบาลในการดูแลเด็กของพวกเขา ดังนั้นเรายังมีพ่อคนเดียวและมารดา บิดา หรือมารดาบิดาอยู่เฉยๆไม่ที่อยู่อาศัยและขาดความรับผิดชอบ ชุดเหล่านี้ของคนไม่สามารถเรียกแม่ เพราะพ่อแม่เป็นคนที่อยู่ด้วยกันเพื่อสวัสดิการของเด็กของพวกเขาจะได้พบและปล่อยหน้าที่ผู้ปกครองของพวกเขาตาม มีไม่กี่คนที่สามารถเรียกพ่อแม่ในสังคมของเราในวันนี้การกระทำของพ่อแม่ที่ควรจะเรียกว่า การศึกษา ผู้ปกครองควรรวมอยู่ในหลักสูตรการศึกษา ที่ คน สามารถ สอนเชิงคุณภาพ มารยาทของการเป็นพ่อแม่แนวคิดของการอบรมเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นเชพเพิร์ดที่บำรุงและดูแลของขวัญของพระเจ้าในการแต่งงาน การอบรมเลี้ยงดู หมายถึงความรับผิดชอบของพ่อแม่ตลอดเวลา เนื่องจากมั่นใจประสิทธิภาพ ความสามารถ ความขยันและวินัยที่มีลักษณะ ด้วยชีวิตที่เป็นกุศลที่สามารถมีอิทธิพลต่อเด็กในด้านบวก การแต่งงานเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ ในขณะที่พ่อแม่คือธุรกิจ นี่ไม่ใช่แค่การแสดงของการให้กำเนิดเด็ก หรือลูกปืน แต่เป็นศิลปะของการความรับผิดชอบเต็มรูปแบบของความต้องการของครอบครัวและปัจจัย เช่น การให้อาหาร การดูแล การฝึกอบรม การศึกษา ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ นี่ก็หมายความว่า บรรลุจุดประสงค์ของเด็กแบกความจุเต็มผ่านการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่เรียนพิเศษความรักและวินัยถึงแม้ว่าบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กรณีทำเกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งอาจจะได้เห็น หรือ ที่เตรียมไว้ให้ แต่มันเป็นความจริงที่ทุกครอบครัวต้องมีประสบการณ์บางระดับของความท้าทายในชีวิตมันเป็นที่ชัดเจนว่าเราทุกคนมีสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับอดีตของเรา อย่างวันนั้นที่เราได้บอกสถานที่ท้องของเราแบนบนพื้น ในขณะที่หิว เราถูกฝึกมาเพื่อเอาอกเอาใจกับความยากลำบากและทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิต ที่เราไม่ต้องไปที่ถนน ขอร้อง ถ้าคุณพยายามที่จะทำเช่นนั้น คุณจะสามารถได้อย่างรวดเร็วถูกจับและถูกเฆี่ยนตี จะเป็นลม แต่ทุกวันนี้ พ่อแม่ไม่ต้องดูแลมากสำหรับเด็กของพวกเขา แม้ แต่บางส่วนของพวกเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของเด็กของพวกเขาเพราะพวกเขาจะไม่เสมอเด็กไม่ใช่เพิ่งเกิด เติบโต และดูแลพ่อแม่ เด็กจะถูกบ่มเพาะ ให้อํานาจเป็นทูตที่ดีของครอบครัวและสังคมของตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และพ่อแม่ของพวกเขาเด็ก คือการลงทุนของความภาคภูมิใจ จากจุดเริ่มต้นให้คุณลงทุนในพวกเขาฝึกพวกเขาสอนพวกเขาให้พวกเขาและให้พวกเขาทั้งหมดจะสามารถที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ซึ่งเป็น มรดกของพวกเขาในชีวิต ในกระบวนการเหล่านี้ ค่าใช้จ่ายพ่อแม่มากของเงินและเวลาก่อนที่เด็กจะสามารถเป็นอิสระได้ดูแลเขาเธอโดยเวลานี้ แม่อาจจะแก่แล้ว ที่ คุณ สามารถ ตอนนี้ภูมิใจที่เด็ก ๆของคุณ ความสำเร็จ และจุดมือแก่เขาเป็นลูกชายจริง หรือลูกสาวของคุณ เด็กต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นก่อนกลับมาอวยพรแม่ ความกดดันด้านการเงินให้แก่เด็กโดยพ่อแม่ของพวกเขาโดยไม่ถูกตั้งขึ้นอย่างถูกต้องก่อให้เกิดภัยอันตรายที่เราพบในสังคมของเราวันนี้ที่คอรัปชั่น อาชญากรรมและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสังคม และความไม่มั่นคงในชีวิต ทุกภาคของประเทศของเรามีความเข้าใจเหล่านี้ เป็นผู้ปกครอง และยังเข้าใจภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ของประเทศเรายังต้องให้กำเนิดเด็กเราไม่สามารถรองรับ เด็กที่เราไม่สามารถฝึก บ่มเพาะ ให้ และให้เงิน ยาก คุณก็จะกลายเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตในสังคมเป็นพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ละเลย ล้มเหลวในการวางแผนครอบครัว ตัวเลขของเด็กที่สามารถรองรับและทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของครอบครัวผู้ที่เป็นแม่แม่เป็นชื่อของบุคคลในธุรกิจของพ่อแม่ที่ความจุเต็ม เป็นศิลปะของการเป็นพ่อแม่เด็กให้ความยิ่งใหญ่กับเวลาที่มี และทรัพยากร ดังนั้น พ่อแม่เป็นไวพจน์ของบางคนหรือใครบางคนในตำแหน่งดูแลเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ผ่านกระบวนการของการเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบพ่อแม่เป็นชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับความไม่รับผิดชอบที่คนไร้ความสามารถสามารถเรียกบิดามารดา พ่อแม่เป็นคนที่ไหลของเขา เธอของเขา เธอรับผิดชอบต่อเด็กอย่างเหมาะสมประเภทของผู้ปกครองเรามีสองประเภทหลักของพวกเขาคือพ่อแม่พ่อแม่ช่างจินตนาการพ่อแม่พ่อแม่ช่างจินตนาการเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นตัวละครและทัศนคติต่อการฝึกอบรมและการศึกษาของเด็กของพวกเขา พวกเขาเป็นคนที่มีจิตใจเสียงและทักษะการวางอนาคตของเด็กของพวกเขาพวกเขาจะเต็มไป ด้วยวิสัยทัศน์ของเด็กและสวดมนต์เพื่อให้เด็กของพวกเขาที่ดีในชีวิต พวกเขามักจะมีความสัมพันธ์กับเด็กของพวกเขาและนำเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเลียนแบบพวกเขาเป็นเพื่อนกับเด็กของพวกเขาวางแผนสำหรับพวกเขาและสำหรับทั้งครอบครัว พวกเขาจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่และพร้อมเสมอสำหรับเด็กของพวกเขาพ่อแม่ช่างจินตนาการให้เด็กของพวกเขาได้รับความต้องการขั้นพื้นฐาน ด้วยการดูแลและเอาใจใส่ในมารยาทของพระเจ้า พวกเขาวางแผนตัวเลขของเด็กที่พวกเขาสามารถรองรับและยังวางแผนสำหรับอนาคตของพวกเขา พวกเขารักเด็กของพวกเขาทั้งหมดเข้าด้วยกัน และแสดงความรัก โดยไม่มีความแตกต่าง พวกเขาจะช่วยให้เด็กของพวกเขา วินัยที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ละเมิด และกระตุ้นให้พวกเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิต ในความเป็นจริงพวกเขาจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กของพวกเขา